Visie

ETB Cas Sombroek is de afgelopen decennia steeds gegroeid. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij ieder project het onderscheid maken. Directeur Marco Sombroek geeft aan dat die betrokkenheid begint bij de cultuur binnen het bedrijf. Hij zegt hierover:

‘We hebben ruim 100 personeelsleden die ik allemaal ken met voor-, achter-, en bijnaam en soms ook nog met hun persoonlijke omstandigheden. Dat wil ik graag zo houden. Zij vormen de kern van het bedrijf en hebben daarom recht op mijn persoonlijke aandacht en waardering.’

Maatschappelijk betrokken
ETB Cas Sombroek toont graag zijn maatschappelijke betrokkenheid. Het bedrijf wil een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van sporttalent en aan de sportbeleving van zowel sporters als supporters. Sinds jaar en dag is ETB Cas Sombroek dan ook sponsor van diverse lokale en regionale sportverenigingen.