Lean Bouwen

Lean planning betekent feitelijk dat een volgende activiteit wordt uitgevoerd wanneer de voorgaande erom vraagt; niet eerder en niet later. Hierdoor is er geen stilstand en ontstaan er geen onnodige voorraden. Door Lean Planning wordt een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad, budget en kwaliteitseisen opgeleverd. Dit is voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een hele geruststelling!

Voordelen van LEAN planning:

  • Geen onduidelijkheden en geen onopgeloste problemen
  • Er is grote betrokkenheid bij de betrokkenen
  • Duidelijk vastgelegde afspraken tussen verschillende activiteiten
  • Minder improvisatie: beter beheersbaar project
  • Hogere kwaliteit
  • Aanzienlijk kortere doorlooptijd en eerdere oplevering

E.T.B. Cas Sombroek B.V. heeft al vele positieve ervaringen met bouwen door middel van leanplanning en is voorstander van deze werkwijze. Zo wordt continu gestreefd naar verbetering van interne processen en het waarborgen/vergroten van de kennis van onze medewerkers door onze interne opleidingen als erkend leerbedrijf.