BRL6000

ETB Cas Sombroek is BRL6000 gecertificeerd voor de deelgebieden -01/-02/-03, een kwaliteitsverklaring met een wettelijke basis. Met dit certificaat geven wij onze opdrachtgevers en bouwpartners zekerheid over de professionaliteit van onze onderneming. Garanderen wij de vakbekwaamheid van de medewerkers en de veiligheid van installaties.

Kwaliteitsniveau
Het BRL6000 certificaat wordt door de overheid geaccepteerd als bewijs dat aan de geldende regelgeving en het vereiste kwaliteitsniveau wordt voldaan. Keuze voor een BRL6000 gecertificeerde adviseur of installateur is dus een keuze voor kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid.

Gecertificeerd Waarborginstallateur
ETB Cas Sombroek hecht veel waarde aan deze certificering. Al sinds 1993 zijn wij Gecertificeerd Waarborginstallateur en daarmee gerechtigd elektrotechnische installaties te keuren; een bevoegdheid die van huis uit bij het energiebedrijf lag. In 2016 is deze certificering omgezet naar het KvINL procescertificaat.

KvINL procescertificaat