Beheer & Inspectie

Het laten uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische installaties is niet bij wet verplicht. De Arbowet (de arbeidsomstandighedenwet) bevat wel regels voor werkgevers en werknemers. De Arbowet dient om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. NEN3140 is een norm die wordt toegepast ter controle op naleving van de Arbowet. De wet wordt door de arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de rechter als bindend beschouwd.

Controle: ook uit bedrijfseconomisch oogpunt
ETB Cas Sombroek is gecertificeerd inspectiebedrijf volgens de NEN3140 en daarmee uw professionele partner voor inspectie en controle. Door de installatie periodiek te laten inspecteren volgens de NEN3140 toont u als eigenaar/werkgever aan belang te hechten aan een veilige werkomgeving. Daarnaast is het ook uit bedrijfseconomisch oogpunt van belang, voor continuïteit en bedrijfszekerheid.

Aansprakelijkheid
Bij een ongeluk of ongeval wordt gekeken of de installatie op moment van plaatsvinden in orde was. Als dat niet het geval is, dan kan de werkgever/eigenaar aansprakelijk gesteld worden. In de praktijk kan dat leiden tot boetes, claims, productieverlies, verwijten en verlies van vertrouwen van werknemers en klachten van klanten. Een goede controle voorkomt dus veel problemen.