Borg technisch beveiligingsbedrijf

Als gecertificeerd Borg Technisch Beveiligingsbedrijf ontwerpen en installeert ETB Cas Sombroek beveiligingsinstallaties voor alle risiconiveaus. Bij oplevering wordt een alarminstallatiecertificaat afgegeven waarmee de eigenaar van de inbraakbeveiligings-installatie kan aantonen dat de installatie deskundig en betrouwbaar is aangelegd volgens de geldende installatievoorschriften.

Storingsdienst
Dit certificaat wordt door verzekeringsmaatschappijen vaak verlangd bij het afsluiten van een inboedelverzekering. Ook bieden wij de mogelijkheid voor beheer en onderhoud van beveiligingsinstallaties. Voor klanten met een onderhoudscontract hebben wij een 24-uurs storingsdienst, en zijn we in geval van calamiteiten of storingen aan de installatie altijd te bereiken.

Certificatieschema
Kwaliteit garanderen wij door middel van certificering volgens het certificatieschema Borg Beveiligingsbedrijf. In dit certificatieschema, waarop wij jaarlijks worden getoetst, zijn criteria opgenomen met betrekking tot de bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel. Maar ook ontwerp, aanleg, installatie, oplevering en onderhoud van installaties.

BORG procescertificaat