Convenant Horizontaal Toezicht

E.T.B. Cas Sombroek B.V. en de Belastingdienst hebben een convenant horizontaal toezicht gesloten. Partijen wensen te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze. Zij streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en een snelle standpuntbepaling, om de rechtszekerheid te vergroten. In het convenant zijn de uitgangspunten en de wijze waarop partijen met elkaar om wensen te gaan vastgelegd