Brandmeldinstallatiebedrijf

Erkend brandmeldinstallatiebedrijf volgens de Regeling CCV-certificatieschema installeren Brandmeldinstallaties.

Het doel van de regeling brandmeldinstallaties is om in Nederland een bepaald kwaliteitsniveau voor brandmeldinstallaties te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds voor bedrijven en personen die betrokken zijn bij het totstandkomingsproces. De regeling beschrijft hoe het proces in praktische zin moet verlopen om te komen tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie en geeft aan welk wettelijk alsmede normatief kader hiervoor moet worden gehanteerd. Op basis van deze regeling zijn wij sinds 2006 erkend als gecertificeerd Brandmeldinstallatiebedrijf.

Brandmeldinstallatiebedrijf certificaat