Toezicht & Inspectie

Gecertificeerd inspectiebedrijf volgens Criteria voor Toezicht.

In samenwerking met en in opdracht van de arbeidsinspectie zijn kwaliteitseisen opgesteld, die zijn vastgelegd in de “Criteria voor Toezicht”. In deze criteria zijn naast eisen met betrekking tot kennis en ervaring op het gebied van de voorschriften onder andere eisen opgenomen voor wat betreft verantwoordelijkheden en bevoegdheden, onafhankelijkheid, het voorbereiden, uitvoeren, registreren en rapporteren van de uitgevoerde inspecties.

DEKRA Certification
ETB Cas Sombroek is door DEKRA Certification gecertificeerd volgens de Criteria voor Toezicht. Dit certificaat toont aan dat het resultaat van door ETB Cas Sombroek uitgevoerde inspecties door de arbeidsinspectie wordt beschouwd als zijnde een inspectie door hen zelf uitgevoerd. Ook zijn er opdrachtgevers die eisen dat het inspectiebedrijf is gecertificeerd om op deze wijze zeker te stellen dat de uitgevoerde inspecties voldoen aan de eisen.

Criteria voor Toezicht certificaat